Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Presserum

  • fb
  • tw
  • li
  • em
  • Karsten Suhr
    Formand
    T: +45 33307936
    M: +45 4028 0027
    E: 
    Twitter

    Søren T. Lodahl
    Sekretariatschef
    T: +45 33307929
    M:  +45 29617520
    E: 
    Twitter

    Simone Dalsgaard
    Kommunikationsansvarlig, Chefkonsulent
    T: +45 33307927
    M: +45 60771719
    E: 
    Twitter

    Seneste nyheder

    ​På Østerbro i København ligger privatskolen Institut Sankt Joseph. Her påtager eleverne sig ulønnet socialt arbejde som en obligatorisk del af deres skolegang. Det kan være arbejde på et plejehjem, i en vuggestue/børnehave, i et suppekøkken eller som handicaphjælper, fodboldtræner, lektiehjælper mv.
    En ny rapport viser, at bevægelse ikke fylder tilstrækkeligt i løbet af skoledagen. Dertil er det skolens opgave at reagere, når den oplever tegn på begyndende mistrivsel og uhensigtsmæssigt undervisningsmiljø. Da de på Kvikmarkens Privatskole oplevede mistrivsel og læringsuro i nogle klasser, kombinerede de trivselsarbejde med skolens indsats for bevægelse. Det viste sig at være effektfuldt.
    ​Det er vigtigt, at skolens aktører rettidigt og forebyggende sætter ind, så et mindre problem ikke bliver til et omsiggribende problem med store konsekvenser for individet, omgivelserne og samfundet. Alle børn har ret til at have det godt. Det står i FN’s konvention om Barnets rettigheder. I UNICEFs podcast KLASSENSTIME taler elever med ekspert og finder løsninger.#samfundsansvar
    I dag er vi til landsmesterskaberne i DM i Fagene i Dokk1 i Aarhus. 450 deltagere og en masse klassekammerater til at bakke op!Der dystes individuelt i dansk, matematik, biologi og engelsk og i hold om tværfaglige opgaver. Opgaverne er casebaserede og anvendelsesorienterede. 25 fagpersoner vurderer elevernes opgaveløsninger.Danmarks Private Skoler er en del af konsortiet bag DM i Fagene.
    "Talentudvikling i folkeskolen" fyldte meget omkring årsskiftet, da børne- og undervisningsministeren nedlagde en ny national enhed, der skulle understøtte undervisningen af talentfulde elever. Sorø Privatskole er en af de skoler, der har styrket talentindsatsen igennem flere år. De ser, at et fokuseret talentarbejde styrker alle på skolen - elever og lærere.
    En række private skoler er kostskoler med særligt fokus på udsatte børn og unge. VIVE har undersøgt, hvordan det går udsatte elever, der har været anbragt på kostskoler. VIVE har blandt andet analyseret, hvor mange tidligere anbragte unge, der er i uddannelse eller har gennemført en uddannelse, når de er 25 år. Sammenligningen falder på mange måder ud til kostskolernes fordel.