Information fra Styrelsen for IT og Læring.

Til [[navn]],


Det er tid til at indberette prøvekarakterer, hvis jeres elever har aflagt syge- eller semesterprøver i 9. og 10. klasse.
Indberetningen omfatter karakterer fra syge- og semesterprøver i de obligatoriske prøver i 9. klasse, samt fra prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse.

Karaktererne skal indberettes til Karakterdatabasen senest fredag den 10. januar 2020.

Vigtigt: Karakterer fra sygeprøver indberettes altid med det skoleår, hvor eleven oprindeligt skulle have været til prøve i faget og på det klassetrin eleven gik på, da den ordinære prøve blev afholdt.

Hvad skal du gøre:
1a.

Indberetning af karakterer fra semester- og sygeprøver som enkeltkarakterer- Se hvordan her

1b.

Indberetning af karakterer fra sygeprøver på et bevis - Se hvordan her.
Såfremt en eventuel sygeprøvekarakter resulterer i udstedelse af et nyt bevis til eleven, skal det tidligere bevis annulleres og genindberettes med de nye prøvekarakterer til Karakterdatabasen.

2.

Uanset om karakteren indberettes på et bevis eller som enkeltkarakterer skal det angives, hvorvidt karakteren er en karakter fra en ordinær(ord), semester(sem) eller sygeprøve. Dette vælges i en dropdownliste ud for hver enkelt karakter:
Sygeprøver for ordinære prøver har forkortelsen ’Syo’. Sygeprøver for semesterprøver har forkortelsen ’Sys’)

Mere hjælp:

Karakterindberetning til karakterdatabasen

Har du spørgsmål til Karakterdatabasen.dk, kan du ringe til supporten på 7021 2154. Du kan også skrive til supporten. Det kræver, at du opretter dig som bruger på vores supportportal med din e-mailadresse.


Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring